Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
14 września 2014 r.

 1. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy Czwarty Tydzień Wychowania, który nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, które przypada w tym tygodniu w czwartek 18 września.
 2. Dzisiaj po każdej Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej prowadzą zbiórkę ofiar na spłatę zobowiązań związanych z pracami przy murze klasztornym. Wszystkich ofiarodawców polecamy w modlitwach za dobrodziejów naszego zakonu.
 3. Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się spotkanie młodzieży klas III gimnazjum, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy również tych, którzy chcieliby przyjąć ten sakrament w naszej parafii.
 4. Jutro w kalendarzu liturgicznym wspominamy Matkę Bożą Bolesną.
 5. W najbliższą środę, 17 września, będziemy obchodzić rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
 6. Również w środę, 17 września przypada w naszej Rodzinie Franciszkańskiej Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu.
 7. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na próbę scholii, w środy o godz. 18.00.
 8. Zapraszamy również dzieci i młodzież do służby przy ołtarzu Chrystusa. Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się tego zaszczytnego zadania zapraszamy na próby ministrantów i lektorów w soboty o godz. 9.30.
 9. We wtorek odbędzie się spotkanie wspólnoty Legionu Maryi o godz. 16. 30 w salce „Betania” przy naszym klasztorze.
 10. Franciszkański Zakon Świeckich organizuje pielgrzymki:
  - pierwszą na Święty Krzyż, wyjazd 25 września w czwartek bezpośrednio po Mszy św. o godz. 7.00. z pod naszego klasztoru.
  - drugą do Kalwarii Zebrzydowskiej wyjazd 28 września w niedzielę o godz. 7.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2. Szczegółowych informacji dotyczących ww. wspomnianych pielgrzymek udzielają: br. Jacek Woźniak, codziennie przed i po nabożeństwie różańcowym oraz s. Zofia Starma.
 11. W przyszłą niedzielę 21 września, po południu o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w int. o pokój i zdrowie dla rodzin oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Po adoracji, odbędzie się modlitwa o uzdrowienie z błogosławieństwem relikwiami św. Charbela (czyt. Szarbela) oraz namaszczeniem olejem św. Charbela. Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy pragną pomodlić się o pokój oraz zdrowie fizyczne i duchowe w rodzinach.
 12. Drodzy Bracia i Siostry, każda parafia zobowiązana jest przeprowadzić misje parafialne, które powinny odbywać się przynajmniej co dziesięć lat. W tym roku misje parafialne odbędą się w naszym Sanktuarium, które będą trwać od 28 września do 4 października. Przygotowujemy się do tego wydarzenia przez codzienną modlitwę w intencji o dobre owoce tych misji dla nas i naszych rodzin. Dzisiaj wyłożone są foldery z programem misji. Weźmy je do swoich domów i już dziś, tak zaplanujmy cały tydzień misji, aby móc uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu naszej wspólnoty parafialnej.

 13. Program misji parafialnych zamieszczony jest niżej.

  MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ PARAFII

  W DNIACH OD 28 WRZEŚNIA DO 4 PAŹDZIERNIKA

  Dobry i Kochający Boże!
  Prosimy Cię, aby zbliżające się w naszej parafii misje intronizacyjne Najświętszego Serca Pana Jezusa stały się czasem duchowej odnowy. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom i nam wszystkim, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Boża Łaskawa! Bądź Matką w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana Naszego.
  Amen.


  Drodzy Parafianie!

  W naszej rodzinie parafialnej przygotowujemy się do misji świętych. Są one dla nas zaproszeniem do przemyślenia swojego życia i zawierzenia go Bogu. Każdy z nas potrzebuje takich chwil zastanowienia się, co w moim życiu jest najważniejsze. Odpowiedzi, które znajdujemy wokół nas, jakże często bardzo dalekie są od prawdy. Bóg zna tę prawdę o naszym życiu w całej pełni, a nasz problem polega najczęściej na tym, że nie chcemy bądź też boimy się zaufać Panu Bogu. Ale to przecież właśnie On oddał za każdego z nas swoje życie. To właśnie Bóg jak nikt inny zna moje życie i Jemu najbardziej zależy na moim szczęściu. Czas misji daje nam wielką szansę, by pokonać swoje uprzedzenia, by wznieść się ponad swoje słabości i otworzyć swoje serce dla Boga. Potrzebuje Go każdy z nas tak jak kromki chleba, bez której nie idziesz do pracy. Potrzebujemy Boga jak płaczące, zagubione dziecko potrzebuje ramion matki. A On nie jest daleko. Jest bardzo blisko każdego z nas i często puka do naszego serca. Choćbyś nawet bardzo daleko odszedł od Niego, On nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. Zapłacił za Ciebie cenę swojego życia i gotów Ci jest przebaczyć wszystkie twoje grzechy. 

  W szczególny sposób zapraszamy na nasze misje małżonków. Pragniemy, byście umocnili swoją miłość i zaczerpnęli nowych sił do budowania prawdziwie ludzkiej i Bożej atmosfery w Waszym domu. 

  Zapraszamy dzieci i młodzież. Misje dla Was są szansą, by nie ulec pokusie życia bez Boga, ale by od najmłodszych lat swoje życie, plany i marzenia wiązać z Jezusem.

  Zapraszamy osoby cierpiące, starszych, samotnych, wdowy i wdowców. Nikogo z Was Jezus nie pozostawia samego, a cierpienie przeżywane z Jezusem w sercu jest niezwykle cenne w Bożym planie zbawiania ludzi. Wasz ból, łzy, samotność, różaniec w bezsenną noc to dar, z którego czerpie wielu ludzi.

  Pragniemy, by czas misji świętych był dla nas prawdziwym świętem, i serdecznie Was wszystkich zapraszamy.

  Ks. Bogdan Kuta – sercanin
  O. Jacek Biegajło – proboszcz
  i Wasi duszpasterze


  PROGRAM MISJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PARAFII PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ – KSIĘŻNEJ WIELICZKI

  OD 28 WRZEŚNIA DO 04 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

  Niedziela 28 września
  Zatrzymaj się i pomyśl po co żyjesz?
  6.15 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  7.30 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  9.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  10.30 - Suma - nauka misyjna dla wszystkich
  12.00 - Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
  13.30 - Msza św. z nauką misyjną– po Mszy św. spotkanie dla wszystkich rodziców
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  20.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich (w kościele)
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Poniedziałek 29 września
  Gdybym miłości w sercu nie miał byłbym niczym (z Listu do Rzymian)
  8.00 - Msza święta z kazaniem dla rodziców i wychowawców z nabożeństwem błogosławienia małych dzieci
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  19.00 - Spotkanie dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Wtorek 30 września
  Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem (z Ewangelii św. Jana)
  9.00 - Spowiedź dla chorych i cierpiących
  9.30 - Msza święta z nauką misyjną dla chorych, cierpiących i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
  11.00 - Odwiedziny chorych w domach
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nabożeństwem pokutnym przed spowiedzią świętą
  19.00 - Spotkanie dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej - przygotowanie do spowiedzi świętej i spowiedź święta
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Środa 1 października
  Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was (z Ewangelii św. Jana)
  Dzień pojednania i pamięci o zmarłych
  Spowiedź święta: od 6.30 do 10.00
  Spowiedź święta: od 16.00 do 19.30
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z nabożeństwem za zmarłych
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z nabożeństwem wyznania wiary
  19.00 - Msza święta dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Czwartek 2 października
  Dzień modlitwy o zgodę i miłość w rodzinie (Dzieci przychodzą z rodzicami)
  Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (z Ewangelii św. Jana)
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem odnowienia przysięgi małżeńskiej
  16.00 - Spotkanie i nauka misyjna dla grup parafialnych: Rada Parafialna, Franciszkański Zakon Świeckich, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Róże Różańcowe, Legion Maryi, Liturgiczna służba ołtarza, Rodzina Radia Maryja, Oaza „Chleb Życia”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem odnowienia przysięgi małżeńskiej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Piątek 3 października
  Dzień zawierzenia parafii i rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa
  (Przychodzimy całymi rodzinami i przynosimy obraz, świecę i różaniec)
  Przyjdźcie do Mnie wszyscy (z Ewangelii św. Mateusza)
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem poświecenia parafii Najświętszemu Sercu Jezusa
  15.00 - Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z poświeceniem parafii Najświętszemu Sercu Jezusa – po Mszy św. Nabożeństwo "Transitus" upamiętniające śmierć św. Ojca Franciszka z Asyżu
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej) - Nabożeństwo domowe poświecenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

  Sobota 4 Października
  Odpust Parafialny i zakończenie misji parafialnych
  7.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  8.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  9.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  10.00 - Różaniec Fatimski (trzy części)
  12.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  17.30 - Różaniec Fatimski (czwarta część)
  18.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji

  Przyjaciołom, dobrodziejom, parafianom i sympatykom naszego kościoła i klasztoru życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i pogody ducha, oraz opieki M. B. Ł.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  07 września 2014 r.

  1. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli września, po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. Jutro przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecajmy Bożej opatrzności, za przyczyną Matki Bożej, przyszłoroczne plony.
  3. We wtorek w liturgii wspominamy bł. Anielę Salawę, patronkę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
  4. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na próbę scholii, w środy o godz. 17.00.
  5. Wspólnota „Legionu Maryi” zaprasza na spotkania, które odbywają się we wtorki o godz. 16.45 w salce „Betania”.
  6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej będą prowadzić zbiórkę ofiar na spłatę zobowiązań związanych z pracami przy murze klasztornym, który oddziela ogród od parkingu. Wszystkich ofiarodawców polecamy w modlitwach za dobrodziejów naszego zakonu.
  7. Również W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się spotkanie młodzieży klas III gimnazjum, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy również tych, którzy chcieliby przyjąć ten sakrament w naszej parafii.
  8. Drodzy Bracia i Siostry, każda parafia zobowiązana jest przeprowadzić misje parafialne, które powinny odbywać się przynajmniej co dziesięć lat. W tym roku misje parafialne odbędą się w naszym Sanktuarium, które będą trwać od 28 września do 4 października. Jako wspólnota parafialna – przygotowujemy się do tego wydarzenia przez codzienną modlitwę w intencji o dobre owoce tych misji dla nas i naszych rodzin. W przyszłą niedzielę będą wyłożone foldery z programem misji, które będzie można wziąć do swoich domów, i już dziś, tak zaplanować cały tydzień, aby z całymi rodzinami uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
31 sierpnia 2014 r.

 1. Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji.
 2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy do kościoła dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły na Mszę Świętą, w czasie której modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym. O godz. 8.00 Msza św. dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, o godz. 10.00 dla uczniów Gimnazjum i o godz. 12.00 Msza św. dla uczniów z naszego Liceum Franciszkańskiego.
 3. Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna - 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkim wychowując młode pokolenia do pokoju, tak bardzo dziś potrzebnego szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.
 4. W pierwszą środę miesiąca o godzinie 18.00 Msza św. zbiorowa za naszych drogich zmarłych. Kartki z imionami zmarłych można składać do puszki przy ołtarzu św. Franciszka.
 5. Również w środę po Mszy św. wieczornej w Auli św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca z Róży Imienia Matki Bożej Łaskawej.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek kapłani od godz. 9.00 udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Po południu o godz. 18.00 Msza św. w int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Straży Honorowej Serca Bożego. W tym dniu modlimy się również w intencji misji franciszkańskich.
 7. Przypadający w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca jest dobrą okazją, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Do skorzystania z sakramentu pojednania szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, które tego jeszcze nie uczyniły przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zacznijcie go, kochani, z czystymi sercami, aby łaska Boża mogła łatwiej docierać do każdego zakątka waszych serc.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 września, o godz. 10.00 rozpoczniemy Fatimski Różaniec pokutny. O godz. 12.00 Msza św. w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej oraz w intencji Wspólnoty Żywego Różańca.
 9. W imieniu Fundacji „Zdążyć z Pomocą” a przede wszystkim w imieniu rodziców Natalki Staśko, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy, serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę w kwocie 9 tys. 868 zł (w tym walutę zagraniczną) na kosztowną terapię w klinice za granicą.
 10. Zachęcamy do czytania Prasy katolickiej, którą możemy nabyć w zakrystii.
 11. Na progu nowego tygodnia, życzymy obfitości łask Bożych, szczególnie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, Bożego błogosławieństwa, opieki Pani naszej Łaskawej w nowym rozpoczynającym się roku szkolnym.
Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
14 września 2014 r.

 1. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy Czwarty Tydzień Wychowania, który nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, które przypada w tym tygodniu w czwartek 18 września.
 2. Dzisiaj po każdej Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej prowadzą zbiórkę ofiar na spłatę zobowiązań związanych z pracami przy murze klasztornym. Wszystkich ofiarodawców polecamy w modlitwach za dobrodziejów naszego zakonu.
 3. Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się spotkanie młodzieży klas III gimnazjum, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy również tych, którzy chcieliby przyjąć ten sakrament w naszej parafii.
 4. Jutro w kalendarzu liturgicznym wspominamy Matkę Bożą Bolesną.
 5. W najbliższą środę, 17 września, będziemy obchodzić rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
 6. Również w środę, 17 września przypada w naszej Rodzinie Franciszkańskiej Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu.
 7. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na próbę scholii, w środy o godz. 18.00.
 8. Zapraszamy również dzieci i młodzież do służby przy ołtarzu Chrystusa. Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się tego zaszczytnego zadania zapraszamy na próby ministrantów i lektorów w soboty o godz. 9.30.
 9. We wtorek odbędzie się spotkanie wspólnoty Legionu Maryi o godz. 16. 30 w salce „Betania” przy naszym klasztorze.
 10. Franciszkański Zakon Świeckich organizuje pielgrzymki:
  - pierwszą na Święty Krzyż, wyjazd 25 września w czwartek bezpośrednio po Mszy św. o godz. 7.00. z pod naszego klasztoru.
  - drugą do Kalwarii Zebrzydowskiej wyjazd 28 września w niedzielę o godz. 7.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2. Szczegółowych informacji dotyczących ww. wspomnianych pielgrzymek udzielają: br. Jacek Woźniak, codziennie przed i po nabożeństwie różańcowym oraz s. Zofia Starma.
 11. W przyszłą niedzielę 21 września, po południu o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w int. o pokój i zdrowie dla rodzin oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Po adoracji, odbędzie się modlitwa o uzdrowienie z błogosławieństwem relikwiami św. Charbela (czyt. Szarbela) oraz namaszczeniem olejem św. Charbela. Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy pragną pomodlić się o pokój oraz zdrowie fizyczne i duchowe w rodzinach.
 12. Drodzy Bracia i Siostry, każda parafia zobowiązana jest przeprowadzić misje parafialne, które powinny odbywać się przynajmniej co dziesięć lat. W tym roku misje parafialne odbędą się w naszym Sanktuarium, które będą trwać od 28 września do 4 października. Przygotowujemy się do tego wydarzenia przez codzienną modlitwę w intencji o dobre owoce tych misji dla nas i naszych rodzin. Dzisiaj wyłożone są foldery z programem misji. Weźmy je do swoich domów i już dziś, tak zaplanujmy cały tydzień misji, aby móc uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu naszej wspólnoty parafialnej.

 13. Program misji parafialnych zamieszczony jest niżej.

  MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI ŚWIĘTYCH KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ PARAFII

  W DNIACH OD 28 WRZEŚNIA DO 4 PAŹDZIERNIKA

  Dobry i Kochający Boże!
  Prosimy Cię, aby zbliżające się w naszej parafii misje intronizacyjne Najświętszego Serca Pana Jezusa stały się czasem duchowej odnowy. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom i nam wszystkim, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Boża Łaskawa! Bądź Matką w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana Naszego.
  Amen.


  Drodzy Parafianie!

  W naszej rodzinie parafialnej przygotowujemy się do misji świętych. Są one dla nas zaproszeniem do przemyślenia swojego życia i zawierzenia go Bogu. Każdy z nas potrzebuje takich chwil zastanowienia się, co w moim życiu jest najważniejsze. Odpowiedzi, które znajdujemy wokół nas, jakże często bardzo dalekie są od prawdy. Bóg zna tę prawdę o naszym życiu w całej pełni, a nasz problem polega najczęściej na tym, że nie chcemy bądź też boimy się zaufać Panu Bogu. Ale to przecież właśnie On oddał za każdego z nas swoje życie. To właśnie Bóg jak nikt inny zna moje życie i Jemu najbardziej zależy na moim szczęściu. Czas misji daje nam wielką szansę, by pokonać swoje uprzedzenia, by wznieść się ponad swoje słabości i otworzyć swoje serce dla Boga. Potrzebuje Go każdy z nas tak jak kromki chleba, bez której nie idziesz do pracy. Potrzebujemy Boga jak płaczące, zagubione dziecko potrzebuje ramion matki. A On nie jest daleko. Jest bardzo blisko każdego z nas i często puka do naszego serca. Choćbyś nawet bardzo daleko odszedł od Niego, On nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. Zapłacił za Ciebie cenę swojego życia i gotów Ci jest przebaczyć wszystkie twoje grzechy. 

  W szczególny sposób zapraszamy na nasze misje małżonków. Pragniemy, byście umocnili swoją miłość i zaczerpnęli nowych sił do budowania prawdziwie ludzkiej i Bożej atmosfery w Waszym domu. 

  Zapraszamy dzieci i młodzież. Misje dla Was są szansą, by nie ulec pokusie życia bez Boga, ale by od najmłodszych lat swoje życie, plany i marzenia wiązać z Jezusem.

  Zapraszamy osoby cierpiące, starszych, samotnych, wdowy i wdowców. Nikogo z Was Jezus nie pozostawia samego, a cierpienie przeżywane z Jezusem w sercu jest niezwykle cenne w Bożym planie zbawiania ludzi. Wasz ból, łzy, samotność, różaniec w bezsenną noc to dar, z którego czerpie wielu ludzi.

  Pragniemy, by czas misji świętych był dla nas prawdziwym świętem, i serdecznie Was wszystkich zapraszamy.

  Ks. Bogdan Kuta – sercanin
  O. Jacek Biegajło – proboszcz
  i Wasi duszpasterze


  PROGRAM MISJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PARAFII PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ – KSIĘŻNEJ WIELICZKI

  OD 28 WRZEŚNIA DO 04 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

  Niedziela 28 września
  Zatrzymaj się i pomyśl po co żyjesz?
  6.15 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  7.30 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  9.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  10.30 - Suma - nauka misyjna dla wszystkich
  12.00 - Msza św. z nauką misyjną dla dzieci
  13.30 - Msza św. z nauką misyjną– po Mszy św. spotkanie dla wszystkich rodziców
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  20.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich (w kościele)
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Poniedziałek 29 września
  Gdybym miłości w sercu nie miał byłbym niczym (z Listu do Rzymian)
  8.00 - Msza święta z kazaniem dla rodziców i wychowawców z nabożeństwem błogosławienia małych dzieci
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
  19.00 - Spotkanie dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Wtorek 30 września
  Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem (z Ewangelii św. Jana)
  9.00 - Spowiedź dla chorych i cierpiących
  9.30 - Msza święta z nauką misyjną dla chorych, cierpiących i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
  11.00 - Odwiedziny chorych w domach
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nabożeństwem pokutnym przed spowiedzią świętą
  19.00 - Spotkanie dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej - przygotowanie do spowiedzi świętej i spowiedź święta
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Środa 1 października
  Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was (z Ewangelii św. Jana)
  Dzień pojednania i pamięci o zmarłych
  Spowiedź święta: od 6.30 do 10.00
  Spowiedź święta: od 16.00 do 19.30
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z nabożeństwem za zmarłych
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z nabożeństwem wyznania wiary
  19.00 - Msza święta dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Czwartek 2 października
  Dzień modlitwy o zgodę i miłość w rodzinie (Dzieci przychodzą z rodzicami)
  Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (z Ewangelii św. Jana)
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem odnowienia przysięgi małżeńskiej
  16.00 - Spotkanie i nauka misyjna dla grup parafialnych: Rada Parafialna, Franciszkański Zakon Świeckich, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Róże Różańcowe, Legion Maryi, Liturgiczna służba ołtarza, Rodzina Radia Maryja, Oaza „Chleb Życia”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem odnowienia przysięgi małżeńskiej
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej)

  Piątek 3 października
  Dzień zawierzenia parafii i rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa
  (Przychodzimy całymi rodzinami i przynosimy obraz, świecę i różaniec)
  Przyjdźcie do Mnie wszyscy (z Ewangelii św. Mateusza)
  8.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich i nabożeństwem poświecenia parafii Najświętszemu Sercu Jezusa
  15.00 - Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
  17.30 - Nabożeństwo Różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem
  18.00 - Msza święta z nauką misyjną dla wszystkich z poświeceniem parafii Najświętszemu Sercu Jezusa – po Mszy św. Nabożeństwo "Transitus" upamiętniające śmierć św. Ojca Franciszka z Asyżu
  21.00 - Apel Jasnogórski (w kaplicy Matki Bożej Łaskawej) - Nabożeństwo domowe poświecenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

  Sobota 4 Października
  Odpust Parafialny i zakończenie misji parafialnych
  7.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  8.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  9.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  10.00 - Różaniec Fatimski (trzy części)
  12.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji
  17.30 - Różaniec Fatimski (czwarta część)
  18.00 - Msza św. z nauką odpustową i uroczystym błogosławieństwem na zakończenie misji

  Przyjaciołom, dobrodziejom, parafianom i sympatykom naszego kościoła i klasztoru życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i pogody ducha, oraz opieki M. B. Ł.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  07 września 2014 r.

  1. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli września, po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. Jutro przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecajmy Bożej opatrzności, za przyczyną Matki Bożej, przyszłoroczne plony.
  3. We wtorek w liturgii wspominamy bł. Anielę Salawę, patronkę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
  4. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na próbę scholii, w środy o godz. 17.00.
  5. Wspólnota „Legionu Maryi” zaprasza na spotkania, które odbywają się we wtorki o godz. 16.45 w salce „Betania”.
  6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej będą prowadzić zbiórkę ofiar na spłatę zobowiązań związanych z pracami przy murze klasztornym, który oddziela ogród od parkingu. Wszystkich ofiarodawców polecamy w modlitwach za dobrodziejów naszego zakonu.
  7. Również W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się spotkanie młodzieży klas III gimnazjum, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy również tych, którzy chcieliby przyjąć ten sakrament w naszej parafii.
  8. Drodzy Bracia i Siostry, każda parafia zobowiązana jest przeprowadzić misje parafialne, które powinny odbywać się przynajmniej co dziesięć lat. W tym roku misje parafialne odbędą się w naszym Sanktuarium, które będą trwać od 28 września do 4 października. Jako wspólnota parafialna – przygotowujemy się do tego wydarzenia przez codzienną modlitwę w intencji o dobre owoce tych misji dla nas i naszych rodzin. W przyszłą niedzielę będą wyłożone foldery z programem misji, które będzie można wziąć do swoich domów, i już dziś, tak zaplanować cały tydzień, aby z całymi rodzinami uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
31 sierpnia 2014 r.

 1. Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji.
 2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy do kościoła dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły na Mszę Świętą, w czasie której modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym. O godz. 8.00 Msza św. dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, o godz. 10.00 dla uczniów Gimnazjum i o godz. 12.00 Msza św. dla uczniów z naszego Liceum Franciszkańskiego.
 3. Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna - 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkim wychowując młode pokolenia do pokoju, tak bardzo dziś potrzebnego szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.
 4. W pierwszą środę miesiąca o godzinie 18.00 Msza św. zbiorowa za naszych drogich zmarłych. Kartki z imionami zmarłych można składać do puszki przy ołtarzu św. Franciszka.
 5. Również w środę po Mszy św. wieczornej w Auli św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca z Róży Imienia Matki Bożej Łaskawej.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek kapłani od godz. 9.00 udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Po południu o godz. 18.00 Msza św. w int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Straży Honorowej Serca Bożego. W tym dniu modlimy się również w intencji misji franciszkańskich.
 7. Przypadający w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca jest dobrą okazją, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Do skorzystania z sakramentu pojednania szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, które tego jeszcze nie uczyniły przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zacznijcie go, kochani, z czystymi sercami, aby łaska Boża mogła łatwiej docierać do każdego zakątka waszych serc.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 września, o godz. 10.00 rozpoczniemy Fatimski Różaniec pokutny. O godz. 12.00 Msza św. w int. próśb i podziękowań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej oraz w intencji Wspólnoty Żywego Różańca.
 9. W imieniu Fundacji „Zdążyć z Pomocą” a przede wszystkim w imieniu rodziców Natalki Staśko, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy, serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę w kwocie 9 tys. 868 zł (w tym walutę zagraniczną) na kosztowną terapię w klinice za granicą.
 10. Zachęcamy do czytania Prasy katolickiej, którą możemy nabyć w zakrystii.
 11. Na progu nowego tygodnia, życzymy obfitości łask Bożych, szczególnie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, Bożego błogosławieństwa, opieki Pani naszej Łaskawej w nowym rozpoczynającym się roku szkolnym.