Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętrzego Serca Pana Jezusa

Początków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa można się doszukać u zarania chrześcijaństwa. Na Golgocie, u stóp krzyża przy umierającym Zbawicielu czuwało troje pierwszych członków: Najświętsza Maryja Panna, św. Jan i św. Maria Magdalena, którzy byli świadkami otwarcia boku Jezusa. Ten akt miłości Chrystusa do ludzi, od lat inspirował licznych świętych, którzy propagowali nabożeństwo do Serca Bożego. Kult Seca Bożego był jednak przez wieki w dużej mierze kultem prywatnym. Zmieniło się to dopiero za sprawą objawień, których doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, żyjąca w XVII wieku  francuska wizytka. Podczas objawień Chrystus wezwał ją do szerzenia czci Jego Serca. Jezus poprosił też, aby pierwszy piątek po oktawie uroczystości Bożego Ciała był dniem szczególnego święta ku czci Jego Serca. Za jej sprawą rozwinął się nowożytny kult Serca Jezusowego.

Dwieście  lat później (1864) siostra Małgorzata Maria zostaje beatyfikowana i co ciekawe, niemal zbiega się to z datą powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została założona przez siostrę Marię od Najświętszego Serca Bernaud, również wizytkę. Miała ona wewnętrzną wizję w której ukazała jej się tarcza zegara z wypisanymi 
12 godzinami, którą przerysowała na papierze. U góry rysunku umieściła słowa: 
Cześć, Miłość i Wynagrodzenie, a na dole: Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po środku tarczy umieściła wizerunek Serca Bożego. 13 marca 1863 siostra zaniosła zegar przełożonej, która udzieliła zezwolenia aby imiona wszystkich zakonnic zostały zapisane wokół tak wymodelowanej tarczy w godzinie dowolnie wybranej przez każdą siostrę. Siostra Maria zredagowała program Straży. Pragnęła ona, aby celem Wspólnoty było szerzenie czci, uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich świat się dopuszcza. Członkowie Straży postanawiają więc, że w ciągu wybranej przez siebie godziny czuwać będą przy Boskim Sercu i ofiarują Mu w tej godzinie wszystkie swoje modlitwy, czyny, radości, troski i cierpienia, niczego nie zmieniając w dziennym planie zawodowym lub stanowym. Zapomnienie o Godzinie Obecności przy Sercu Jezusa nie obciąża sumienia grzechem, ale jest pewnego rodzaju zaniedbaniem złożonego Bogu zobowiązania.

Zatem, każda osoba należąca do Straży Honorowej wybiera jedną godzinę w ciągu dnia, aby ofiarować Bożemu Sercu wszystko co się w tym czasie przeżywa – obowiązki, relacje międzyludzkie, kontakty modlitewne z Bogiem – jako wyraz miłości i zadośćuczynienia za popełnione grzechy – własne i innych ludzi. Jest to również czas czerpania sił i uświęcania swojego życia. Jak czytamy w pismach założycielki Straży Honorowej, siostry Marii od Najświętszego Serca  Bernaud: Godzinę Obecności trzeba prowadzić w skupieniu z racji obecności naszego Pana, ale bez jakiegokolwiek przymusu, niczego nie zmieniając w dziennym planie zawodowym lub stanowym, spełniając swe codzienne obowiązki pod wejrzeniem najlepszego Mistrza, tak jakby się je wykonywało pod okiem szanowanego i kochanego ojca. Należy też ofiarować Panu Jezusowi wszelkie, choćby najmniejsze wyrzeczenia się czegoś, np. ciekawskiego spojrzenia, ostrego słowa, odruchu zniecierpliwienia.

Spotkania Arcybractwa Straży Honorowej odbywają się w pierwsze piątki miesiąca po mszy świętej o godzinie 18.00,ponieważ pobożne przeżywanie pierwszego piątku miesiąca jest jednym ze sposobów wynagrodzenia Bożemu Sercu. Pierwszy piątek w sposób szczególny pomaga odnawiać pamięć o Bożej miłości. Z pierwszym piątkiem miesiąca związana też jest wyjątkowa obietnica dana nam przez Pana Jezusa za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque :  Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że wszechmocna moja miłość da łaskę pokuty przy śmierci tym wszystkim, którzy przez dziewięć kolejnych  pierwszych piątków miesiąca przystępować będą do komunii świętej, tak że nie zejdą z tego świata w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych i w ostatniej godzinie bezpieczne znajdą schronienie w moim sercu.


Obecnie ośrodki Straży Honorowej funkcjonują w blisko 70 krajach na całym świecie. Pierwsze ośrodki Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce powstały już w 1869. Obecnie działa 425 ośrodków na terenie całego kraju. W naszej parafii Arcybractwo Straży Honorowej zostało założone 03.06.1989

Członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszają wszystkich do przyłączenia się do naszej wspólnoty. 


Kult i nabożeństwo do Serca Jezusa zapraszają chrześcijan do pogłębienia osobistego doświadczenia miłości Boga, by o niej świadczyć innym. 
Oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zbliżamy się do praźródła miłości, 
czyli do samego Stwórcy, który powołał świat do istnienia i nieustannie czuwa nad nim swoją wszechmocą i opatrznością. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił swoje ludzkie oblicze, stał się bliski dla każdego człowieka i niejako namacalny. Takiego Boga, o ludzkim obliczu, Kościół powinien głosić dzisiejszemu światu i do tego zaprasza nasz wspólnota.

 

Beata Rubiś

Drużyna Św. Franciszka

Drużyna Św. Franciszka powstała w 2017 roku. Jej członkami są dzieci, które już przyjęły I Komunię Św. oraz ich rodzice. W roku szkolnym spotykamy się w każdy 3. piatek miesiąca po mszy wieczornej. Razem słuchamy opowieści o życiu i cudach Św. Franciszka, które przekazuje i urozmaica zabawami. Razem uczestniczymy w realizacji I piątków miesiąca, w maju wspólnie odwiedzamy kapliczki parafialne i uczestniczymy w nabożeństwach majowych. Jeździmy na wycieczki, uczestniczymy w pielgrzymkach, razem świętujemy, ale przede wszystkim dbamy o rozwój duchowy dzieci i dorosłych drużynników.
Drużyna Św. Franciszka w mijającym roku uczestniczyła w roratniej pielgrzymce do Libuszy (miejsce urodzin Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby), pieszej parafialnej pielgrzymce do Matki Bożej Kalwaryjskiej, zorganizowała warsztaty palmowe i przygotowała własna palmę wielkanocną. Zorganizowała wyjazd formacyjny do Dursztyna, zainicjowała i współorganizowała Pierwszy Wielicki Korowód Świętych, włączała się w akcje charytatywne (poprzez sprzedaż własnych wyrobów - zbiórka funduszy na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci). Wspólne wigilie i Rodzinne Kolędowanie to również nieodłączne elementy naszych obchodów Roku Liturgicznego.

Franciszkański Zakon Świeckich

POKÓJ I DOBRO

Tym franciszkańskim zawołaniem pozdrawiają się członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Istniejemy od  1623 r. – od czasu przybycia ojców franciszkanów do Wieliczki. Należymy do wielkiej Rodziny św. Franciszka z Asyżu, który w 1221 r. założył zakon dla ludzi świeckich pragnących żyć duchowością franciszkańską zwanych wcześniej „Tercjarzami”. Żyjemy według Reguły zatwierdzonej przez Kościół – „zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem  i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.”

„Św. Franciszek chciał abyście byli radosnymi sługami ludzkości, zdolnymi zapalać lampę nadziei, ufności, optymizmu, które mają źródło w samym Panu” – (św. Jan Paweł II).

Patronką FZŚ w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a św. Jadwiga - Królowa patronką Regionu Krakowskiego. Franciszkański Zakon Świeckich dał Kościołowi 63 świętych i 84 błogosławionych.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać wierni każdego stanu:
-  świeccy (mężczyźni, kobiety)
-  duchowni diecezjalni (diakoni, kapłani, biskupi)

Do FZŚ należało wielu powszechnie znanych ludzi: Krzysztof Kolumb, Mikołaj Kopernik, Adam Chmielowski, Jacek Malczewski, św. Jan Bosko, papieże: Pius X, Pius XI, Pius XII, św. Paweł VI, św. Jan XXIII, ks. kard. Adam Sapiecha, ks. kard. Stefan Wyszyński, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Aniela Salawa i wielu innych.

Wspólnota uczestniczy w rekolekcjach zamkniętych, dniach skupienia, spotkaniach modlitewno formacyjnych, corocznych pielgrzymkach do Częstochowy na ogólnopolskie spotkania FZŚ i Kalwarii Zebrzydowskiej na regionalne spotkania FZŚ.

Wspólnota szczególnie skupia się na działalności:
-  charytatywnej (zbieramy fundusze na zakup bonów żywnościowych i rozprowadzamy je wśród potrzebujących)
- wspieramy misje franciszkańskie (modlitwą, ofiarami)
- odwiedzamy chore i starsze osoby z naszej wspólnoty
- organizujemy spotkania braterskie (opłatki, jubileusze)
- bierzemy aktywny udział w obchodach Roku Liturgicznego Kościoła

Zainteresowanych charyzmatem św. Franciszka zapraszamy na wspólne modlitwy i spotkania:
Msza św. wspólnoty – każda pierwsza niedziela miesiąca o godz. 16.00, po której mamy spotkania formacyjno-braterskie w Auli św. JP II
· Godzinki ku czci św. Franciszka przed mszą św. wspólnoty o godz. 15.30
· Spotkania modlitewno-braterskie w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 8.30 w Auli św. JP II
· Msza św. za zmarłych z naszej wspólnoty w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi FZŚ w Wieliczce

Z Franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro

Grupa Modlitewna Królowej Pokoju z Medjugorie

Grupa spotyka się na mszy świętej w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 15:00. Z Wieliczki i okolic przyjeżdżają osoby które były w Medjugorie oraz wszystkie inne osoby pragnące modlić się o pokój na świecie. Po mszy świętej odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji odmawia się koronkę chorwacką (medjugorską), mają miejsce rozważania i śpiewy. Adoracja kończy się o godz. 17:00 charakterystycznym błogosławieństwem - kapłan przechodząc pośród ludzi w kościele udziela im błogosławieństwa.

Legion Maryi

Legion Maryi spotyka się w czwartek każdego tygodnia po Mszy świętej wieczornej.

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolskim świeckich, który służy pomocą Kościołowi. Legion powstał w Dublinie (Irlandia) w 1921r. Obecnie działa w większości krajów świata, zrzesza około 1,5 mln członków czynnych oraz 10,5 mln członków pomocniczych. Celem Legionu jest uwielbienie Boga poprzez uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską pod kierownictwem kapłańskim w dziele Maryi i Kościoła, jakim jest rozszerzanie królestwa Bożego.

Legioniści dążą szczególnie do zgłębienia i naśladowania wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa, anielskiej łagodności, nieskalanej czystości, pełnej poświęcenia i odwagi miłości do Boga, a zwłaszcza wielkiej wiary Maryi. Członkostwo - każda grupa nazywana jest Prezydium. W Prezydium może być około 14-15 członków czynnych.

Członkowie czynni zwani również aktywni, uczestniczą w cotygodniowych zebraniach Prezydium, podczas których modlitwa jest związana ze sprawozdaniami oraz dyskusją i które trwa nie dłużej niż 1,5 godziny. Każdy czynny Legionista zobowiązuje się do wykonywania dwóch godzin pracy apostolskiej wyznaczonej mu przez Prezydium. Prezydia młodzieżowe mogą być zakładane dla młodzieży poniżej 18 lat. Tygodniowo co najmniej jedną godzinę powinien poświęcić młody Legionista na pracę czynną. Członkami pomocniczymi mogą zostać ci, którzy nie mogą lub nie chcą przyjąć na siebie obowiązków wynikających z czynnego członkostwa. Zobowiązani są oni tylko do codziennego odmawiania modlitw Legionowych. Legion Maryi jest ruchem zrzeszającym ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłańskim (kierownik duchowy). Stoi on do dyspozycji biskupa diecezjalnego oraz proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy apostolskiej i akcji katolickiej, która wg ich oceny jest stosowna dla Legionistów oraz pożądana dla dobra Kościoła. Legion ma być podporą parafii i - jak mówi Jan Paweł II - zaczynem w ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie. Legion Maryi ma swoje uroczystości. Największą z nich jest Acies (to łacińskie słowo - znaczy tyle co armia w szyku bojowym). Raz do roku 25 marca lub najbliższą niedzielę ma miejsce Acies - poświęcenie się Legionistów Matce Bożej.

Róże Różańcowe

Zawiązane przy naszym Sanktuarium "Róże Różańcowe" mają swoją długoletnią tradycję i w jakimś stopniu nawiązują duchowe więzi w Sanktuarium gdzie Matka Boża odbiera szczególny kult. Róże te noszą nazwy:

 • Matki Bożej Częstochowskiej
 • Matki Bożej Licheńskiej
 • Matki Bożej Fatimskiej
 • Matki Bożej Wielickiej
 • Świętej Kingi
 • Rodzin

W miesiącu maju 2006 roku powstała nowa Róża Sługi Bożego pp. Jana Pawła II. W ten sposób pragniemy podziękować Bogu za papieża Polaka i kontynuować w "Jego Szkole i z Nim" ducha żywej wiary i miłości do Matki Bożej - Totus Tuus.

Róża Św. Józefa pragnie w "Szkole Oblubieńca Matki Bożej" kształtować modlitewnego ducha religijnych mężczyzn i ta Róża czyni uzupełniający nabór by po rozszerzeniu Różańca o tajemnice "światła" mogła mieć pełny skład członków w liczbie "20 panów" = prosimy o zapisy do tej Róży mężczyzn naszej parafii.

Zapisy prowadzi opiekun Róż Różańcowych

Wspólnota Modlitewna Kecharitomene

Wspólnota Modlitewna Kecharitomene powstała w 2009 r. jako owoc Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Na cześć Matki Bożej przyjęła w 2019 r. nazwę Kecharitomene (słowo, którym archanioł Gabriel pozdrowił Maryję, tłumaczone z języka greckiego jako „Pełna Łaski”, Łk. 1,28).

Obierając sobie Maryję – którą św. Jan Paweł II nazwał pierwszym tabernakulum świata – za Patronkę, Orędowniczkę, Pośredniczkę, a przede wszystkim Przewodniczkę na drodze do Swojego Syna, Wspólnota Kecharitomene szczególną czcią otacza Pana Jezusa Eucharystycznego. Na wzór Matki Bożej pragnie, aby Bóg był nieustannie uwielbiony – jak mówił św. Franciszek z Asyżu – we wszystkich kościołach świata, ale też aby znalazł miejsce w ludzkich sercach.

Wspólnota regularnie uczestniczy w spotkaniach modlitewno-formacyjnych połączonych z rozważaniem Słowa Bożego oraz wspólnotowej, ale otwartej dla osób spoza Wspólnoty Mszy Świętej. Ponadto organizuje dni skupienia (kilka razy w roku), a także weekendowe rekolekcje wyjazdowe.

Wspólnota zainicjowała Jerycha modlitewne i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu, modląc się w konkretnych intencjach oraz organizuje czuwania podczas Wigilii Zesłania Ducha Świętego. 

Harmonogram spotkań Wspólnoty w trakcie roku:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele – każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Adoracja w ciszy w godz. od 19:00 do 21:00.
 • Spotkania modlitewno-formacyjne – wybrane wtorki miesiąca. Spotkania odbywają się w salce „Betania”, w godz. od 19:15 do 21:00.
 • Msza Święta Wspólnoty – każdy ostatni wtorek miesiąca, godz. 18:00.
 • Lipiec-Sierpień: przerwa wakacyjna
 • Kontakt ze Wspólnotą: adres e-mail: kecharitomene.fr@gmail.com

Wspólnota Rodziny Radia Maryja

Rodzina Radia Maryja przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki powstała w 1995 roku, kiedy to tutejsza parafia przygotowywała się do koronacji cudownego obrazu. Pierwsze kroki skierowaliśmy na spotkanie z Ojcem świętym Janem Pawłem II do Skoczowa. W lipcu natomiast pojechaliśmy do Częstochowy, gdzie co roku odbywa się ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Zgodnie z ideą tej ogromnej wspólnoty, której jesteśmy cząstką, główny nacisk kładzie się na duchową formację. Nasza grupa od chwili założenia kontynuuje uczestnictwo w comiesięcznych Mszach Świętych w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia Maryja – zawsze 4 - go dnia miesiąca na pamiątkę koronacji cudownego obrazu. Po Mszy św. zwykle spotykamy się w Auli Jana Pawła II. Rodzina Radia Maryja podejmuje różnorakie działania. Stroną organizacyjną zajmuje się biuro, które obecnie liczy 7 osób. Opiekunem wspólnoty przez 22 lata był o. Ludwik Kurowski, a po nim został o. Leon Pokorski. Biuro pełni dyżur 2 razy w tygodniu – w niedziele i środy. Systematycznie organizowana jest pomoc dla Radia Maryja i Telewizji Trwam, a wcześniej jeszcze dla budującego się kościoła p.w. Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II, gdzie w ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z prywatnej kaplicy Ojca Świętego. W 2016 roku nastąpiła konsekracja tej świątyni w której uczestniczyła nasza wspólnota. Wiele osób z Wieliczki ma udział w budowie tego kościoła, a kilka może cieszyć się pamiątkową tabliczką. W Toruniu powstała też Wyższa Szkoła Medialna – godna polecenia. Dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam możemy uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Kościoła, między innymi w pielgrzymkach Ojca Świętego, codziennych Mszach Świętych, nabożeństwach i katechezach. We wspólnocie panuje atmosfera rodzinna. Łączą nas pozytywne działania np. w obronie życia, Krzyża, pomocy potrzebującym, troska o dobro Ojczyzny i lokalnego środowiska. Bardzo też zbliżają do siebie pielgrzymki. Trzykrotnie wędrowaliśmy do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Benedyktem XVI oraz na kanonizację naszego rodaka. Każdego roku organizowane są pielgrzymki krajowe do różnych sanktuariów. Wielką radością napawa nas fakt obecności Radia Maryja w naszym Sanktuarium w 1996 roku.

We wspólnocie może być każdy. Biuro jest w budynku Auli Jana Pawła II, czynne w niedzielę od 8.00 do 10.30 i środy od 17.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy

Maria Gawor

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Chorągiew świętego Franciszka z Asyżu w Wieliczce

Zasadniczym celem jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

dążenie do świętości swoich członków

obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)

dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

promocja nauczania Jana Pawła II

promowanie katolickiej duchowości świeckich

wzajemna pomoc bratnia

wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)

promocja duchowości mężczyzny

wspieranie chrześcijan

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej

rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego

rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy

wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi

dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

ORGANIZACJA

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.
Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii. Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Prowincjał lub Generał, od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi. Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi. Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor, który jest odpowiedzialny za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji. Prowincja Krajowa - tworzą ją wszystkie Komandorie. Na czele Prowincji stoi Prowincjał, którego na czteroletnią kadencję wybierają Komandorzy.

PRZYJMOWANIE DO RYCERSTWA

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.
Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.

 

Strona internetowa Zakonu:

https://rycerzejp2.com.pl

Ministranci

Zadaniem ministranta jest posługa kapłanowi sprawującemu ofiarę Mszy św. Czynią to poprzez noszenie mszału, krzyża, świec, chleba, wina, wody i kadzielnicy. W tej ważnej posłudze chłopcy doświadczają bliskości wielkich tajemnic wiary oraz uczą się świadomie i godnie uczestniczyć we Mszy św.

Spotkania ministrantów odbywają się w sobotę o godzinie 9:30.

Głównym Ceremoniarzem odpowiedzialnym za piękno Liturgii.

Lektorzy

Posługa lektora polega na czytaniu w czasie Mszy św. fragmentów Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on także wprowadzać wiernych w treść czytań oraz podawać intencje modlitwy powszechnej. Jest to bardzo ważna posługa, posługa przekazywania Słowa Bożego.

Zapraszamy serdecznie na spotkania w sobotę o godz. 9:30.

17.06.2024 aktualność

FESTYN FRANCISZKAŃSKI 2024

23 czerwca 2024 | godz. 15:00

aktualność
16.06.2024 ogłoszenie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11. Niedziela zwykła | 16.06.2024

aktualność
12.06.2024 aktualność

Nabożeństwo okrycia płaszczem Matki Bożej z Guadalupe

12 czerwca 2024 | godz. 18:00

aktualność

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

Cookies

Ta strona używa plików cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dowiedz się więcej OK